»

Giá đại lý

Thẻ VIP 3 ngày

Ca ngợi

Limited Complimentary Tickets to Management Team

Thẻ 3 ngày

USD 316.10
or SGD 430.55 per Delegate
Limited Complimentary Tickets to Management Team
One (1) Day Pass ONLY
USD 316.10
or SGD 430.55
per delegate
Two (2) Days Pass
USD 643.10
or SGD 877.45
per delegate
Three (3) Days Pass
USD 643.10
or SGD 877.45
per delegate

»

Lưu ý chung:

  1. Tổng Giám đốc của Chuỗi Khách sạn không phải trả phí;
  2. Các cá nhân có liên quan đến thiết kế, ví dụ: Vị trí Thiết kế, Kỹ thuật, Dự án, Kỹ thuật hoặc Tương đương từ Chuỗi khách sạn được khuyến khích tham gia Hội nghị thượng đỉnh về thiết kế khách sạn miễn phí;
  3. Giám đốc điều hành cấp cao của Chuỗi khách sạn được khuyến khích tham gia Hội nghị thượng đỉnh về doanh thu khách sạn mà không mất phí.Để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, hãy gửi email đến delegate@hospitality-asia.com.


»